På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Breem_Sirkel.png

Fagerlunden blir selvfølgelig BREEAM-sertifisert og vår ambisjon er å oppnå sertifiseringen Excellent som et av de første boligprosjektene i Norge. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger, er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt om hvilke

tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.

Breem_Ledelse_Ikon_2.png

Ledelse

Hvordan Skanska leder byggeprosjektet påvirker omgivelsene våre, så det å vise hensyn når vi bygger, prioriteres høyt. Våre byggemetoder er miljøvennlige, og vi liker å holde det ryddig rundt oss. Slik skaper vi bedre trivsel både for de som jobber på byggeplassen og for de som bor i nærheten. Før du flytter inn sørger vi selvfølgelig for at bygget fungerer optimalt.

Breem_Helse.._Ikon_2.png

Helse og inneklima

Det skal føles godt å trekke pusten - både inne og ute. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. Utemiljøet på Fagerlunden blir preget av grønne omgivelser og tilrettelegging for ulike uteaktiviteter. I tillegg blir det gangstier som knytter Fagerlunden sammen med parkområdene utenfor og gjør det lett å leve et aktivt liv.

Breem_Vann.._Ikon_2.png

Vann

Vann er viktig for alle, derfor ønsker Skanska å spare vannforbruket i forhold til hva som er vanlig i ordinære bolig-

prosjekter. Regnvann kan vi få både for mye og for lite av, og det er dermed viktig å håndtere vannet vi får på mest mulig for­svarlig måte. Ved nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor det vokser planter som tåler både tørke og fukt. På denne måten sørger vi for at vannet gjør sin nytte før det renner videre, og hindrer å tilføre store overvanns­mengder inn på det offentlige overvannsnettet ved kraftig nedbør.

Breem_Areal....._Ikon_2.png

Arealbruk og økologi

I de frodige hagene på vestsiden av tomten beholdes preget fra dagens eplehager, og det tilrettelegges for trivelige oppholdsarealer og gode vekstforhold for trær og planter. Her skal vakker arkitektur gå hånd i hånd med et bredt biologisk mangfold av frodige planter. Noen trær og vegetasjon bevares fra dagens eplehager, og blir supplert med nyplanting..

Breem_AForurensing..._Ikon_2.png

Forurensning

Omgivelsene og miljøet vi lever i er viktig. Det er også viktig for Skanska at du kan bo i et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektet har vært å skape gode bokvaliteter uten å forringe naturkvalitetene som allerede finnes på tomten. Alle uteområder på Fagerlunden vil være grønne lunger for opphold og opplevelse. Planter, busker og trær bidrar alle positivt på luften og det lokale klimaet.

Breem_Energi_Ikon_2.png

Energi

Vi bygger Fagerlunden med moderne og energieffektive bygninger, der nødvendig energi til oppvarming holdes så lavt som mulig. Med god planlegging og riktige løsninger sparer vi energi og miljøet – og du sparer penger.

Breem_Avfall_Ikon_2.png

Avfall

Vi stiller alltid svært strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – byggeavfall håndteres og returneres som seg hør og bør. Når vi er ferdige så gir vi stafettpinnen videre til deg som beboer. Da har vi allerede lagt til rette for hele 6 ulike kilde-sorteringsfraksjoner - slik at din hverdag skal bli enklere – også i fremtiden.

Breem_Transpaort_Ikon_2.png

Transport

Fra Fagerlunden er det kort gangavstand

til Bekkestua. Nesten 300 sykkelparkeringsplasser gjør det også enkelt å bruke sykkelen til store og små turer. Med eget avsatt sykkelrom med vaske- og mekkemuligheter er også sykkelstell tilrettelagt for. Mulighet for å lade el-sykkel og avsatte plasser til transportsykler, skal gjøre det uanstrengt for deg å spare miljøet. I tillegg er alle parkeringsplasser klargjort for etablering av ladepunkt for el-bil. Gjønnes T-banestasjon ligger like i nærheten, og tilbyr rask og effektiv transport til og fra Fagerlunden.

Breem_Miljø_Ikon_2.png

Materialer

Vi spiller på lag med regnskogen - derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du skal kunne føle deg trygg på at her er ting gjort både med tanke på deg og på omgivelsene.