seamless_pattern_Bronze_04_edited.png
Bildegalleri

Forbehold

3D illustrasjoner. Bildene kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Bildene er kun ment som en illustrasjon.
 

Fasadeuttrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning, vegetasjon og lekeapparater på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
 

Omkringliggende naboeiendommer er vist med eksisterende eller antatt fremtidig bebyggelse. Bakgrunn og utsikt er kun ment som illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.
 

Leilighetene kan vise elementer som er ikke en del av standardleveransen. Avvik og endring på interiør vil kunne forekomme.